Legg inn dine mål
Se hvordan du tar RIKTIGE MÅL

NB! Det finnes selvfølgelig svært mange ulike kroppsfasonger, og ingen er helt like. I de fleste tilfeller vil det være godt nok å forenkle dette ned til de 5 hovedkategoriene du finner her, og som er de meste vanlige.

Vi må ta forbehold om at vår modell er relativt nyutviklet, og kan feile i noen tilfeller. Vi ber deg derfor om å kvalitetssikre analysen ved å lese om de ulike fasongenes særtrekk   HER   og danne deg et bilde av hvilken kategori som stemmer best for deg.